Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága

30 éve alakult, az egyetlen felekezetközi keresztény egészségügyi szervezet

          minden Krisztust követő egészségügyi dolgozó előtt felekezeti hovatartozás nélkül nyitva áll

          minden egészségügyi dolgozó előtt nyitva áll (orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, ápolók, szakdolgozók)

          minden generáció előtt nyitva áll – hallgatók, rezidensek, aktívak, nyugdíjasok

Nemzetközi szervezetek tagja ICMDA, HCFI

 

Látásunk: 

Isten elhívott minket, hogy kövessük Őt, keressük az Ő igazságát és építsük Országát.  Krisztust követő egészségügyi dolgozókként szeretnénk aktív részesei lenni Isten uralma növekedésének Magyarországon. 

Fontosnak tartjuk, hogy minden ember megismerhesse Jézus Krisztust, Isten fiat, a Megváltót

 

Küldetésünk:

Célunk összefogni, bátorítani és képezni a keresztény egészségügyieket; végzetteket és hallgatókat, Magyarországon és határainkon túl. 

Szeretnénk élő közösséget teremtve együtt növekedni hitünkben, hogy Jézus Krisztus tanújaként végezhessük szakmai munkánkat. 

Szándékunk az, hogy bátran képviseljük a keresztény értékeket a társadalom felé.