Versenyfutás

„Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért.” (Filippi 3:13-14 – UFO)

Nem szoktam újévi fogadalmakat tenni, szeretek viszont mindig felkészülni az előttem álló évre. Pál apostol nagyon jó keretet ad ehhez: legyen a múltam valóban múlt, és arra törekedjek, hogy megélhessem azt, amire Jézus hívott el.

Számomra az „elfelejteni, ami mögöttem van” azt jelenti, hogy minden akadályt tüntessek el, amely meggátolna abban, hogy Jézus tanúja legyek.

A Zsidókhoz írt levél írója ezt így fogalmazza meg: „… tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt…” (Zsidók 12:1 – UFO)

Többet kell tehát tennem, nem csupán a múltat elfelejteni. Előre kell néznem, és kitartóan küzdeni, hogy a verseny végét is elérjem.

Csatlakozz hozzám a versenyen ebben az évben!

Veletek együtt az úton,

Bob Snyder/Győri József

Eredeti angol verzió: https://www.ihsglobal.org/founders-blog/view/1747/running-the-race