Törekedjünk a kiválóságra!

„Ezért ahogyan mindenben bővelkedtek (kitűntök – NIV angol fordítás szerint: excel): hitben és igében, ismeretben és minden buzgóságban, és a tőlünk rátok áradó szeretetben, úgy ebben az adakozásban is legyetek bőkezűek (kiválók – NIV angol fordítás szerint: excel).” (2 Korinthus 8:7 – UFO)

Igen figyelemre méltó, nemes cél, ha mindenben a kiválóságra törekszem. Ha azonban ezt saját személyes ambícióim motiválják, akkor a büszkeség és kapzsiság csapdájába esem. Hogy tudok akkor kitűnni, ha a bűnös természetemmel is számolnom kell?

Az egész dolognak az alázat a kulcsa. Ha Istent tisztelem és dicsőítem, nem pedig önmagamat, akkor történhet meg, hogy kitűnhetek a hitben, beszédben, tudásban és szeretetben.

Csatlakozz hozzám ezen a héten is; törekedjünk a kiválóságra, és ezt Isten dicsőségére tegyük, ne a sajátunkra!

Veletek együtt az úton,

(ford, Győri József)

Eredeti angol verzió: https://www.ihsglobal.org/founders-blog/view/1763/striving-for-excellence