Elcsüggedve?

„Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért!” (Zsoltárok 42:5 – UFO)

Évekkel ezelőtt a családunkban jó néhány olyan betegséggel szembesültünk, amelyek az életünket jelentősen befolyásolták. Szavakkal nehéz leírni, hogy mennyire kétségbeestem. A János evangéliumából való igevers adott vigasztalást: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem!” (János 14:1 – UFO)

Amikor elcsüggedek, és Istennel is küszködök, leginkább reményre van szükségem. Az itteni világ reménysége hamis és mulandó. Krisztusban viszont a legsötétebb időkben is vigaszt találok.

Csatlakozz hozzám, dicsérjük Istent, és reménykedjünk benne!

Veletek együtt az úton,
Bob Snyder/Győri József

Eredeti angol verzió: https://www.ihsglobal.org/founders-blog/view/1790/discouraged