Állhatatos lélek egy megrendült világban

„Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak*, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban…” (1 Korinthus 15:58 – UFO)

Rázkódik a világ! Földrengések, hurrikánok, világjárványok, háború – mikor lesz már vége? Hol van Isten? Az életem megrázkódtatásai felszínre hozzák, hogy a hitem szilárd vagy ingatag. Ez utóbbi elbukik, kudarcot vall. A szilárd hit viszont állhatatos és megingathatatlan marad. Hogyan alapozhatom meg ezt az állhatatos hitet?

Pál apostol is ismerte a megrendült világot hiszen – szó szerint – benne élt. Amikor Szilásszal börtönben voltak, egy földrengés nyitotta meg a cellájukat. Mit tettek ekkor? Ottmaradtak az őr mellett, állhatatosan és rendíthetetlenül.

„De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által!” (1 Korinthus 15:57 – UFO)

Jézus Krisztus a mi győzelmünk. Ő miatta lehetünk állhatatosak a megrendült világban.

Csatlakozz hozzám ezen a héten is; legyünk állhatatosak és rendíthetetlenek, ahogy hatalmas Urunk munkájában szorgoskodunk!

Veletek együtt az úton,
Bob Snyder/Győri József

*állhatatosak (az eredeti szövegben idézett angol fordítás szerint – a ford. megj.)

Eredeti angol verzió: https://www.ihsglobal.org/founders-blog/view/1757/a-steadfast-spirit-in-a-shaking-world