A megtörtség repedésein átvilágító fény

A nehéz idők tesztelik igazán, hogy mi is van ebben a cserépedényben, amit testnek hívunk. Hogy mit is hiszek Istenről, és mennyire bízom Őbenne, azt nyilvánvalóvá teszi, hogy a krízis idején mi is árad ki belőlem… vagy éppen mi nem jön ki…

Pál apostol pontosan tudta ezt, amikor arról írt, hogy Isten fénye ragyog bennünk.

A szívünkben tehát ott van ez a ragyogó fény, mi magunk viszont olyanok vagyunk, mint a hatalmas kincset tartalmazó törékeny cserépkorsó.

„Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak:
Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be,
kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe,
üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak,
letipornak, de el nem veszünk;
Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben.” (2 Korinthus 4:7-10 – UFO)

A törékeny cserépkorsómon jó néhány repedés van. Te is így vagy ezzel? Megtörtség… Folyamatosan kell emlékeztetnem magam, hogy Jézus fénye éppen a megtörtségem egyenetlen szélei mentén világít a legragyogóbban.

Csatlakozz hozzám! Köszönjük meg Istennek azt a kiváltságot, hogy a nehéz időkben az Ő fényét ragyoghatjuk.

Veletek együtt az úton,
Bob Snyder/Győri József

Eredeti angol verzió: https://www.ihsglobal.org/founders-blog/view/1725/light-through-the-cracks-of-brokenness