A megállapodás feltételei

„Ezt az igét mondta az ÚR Jeremiásnak: Halljátok meg a szövetség igéit, és mondjátok el Júda férfiainak és Jeruzsálem lakóinak! Ezt mondd nekik: Így szól az ÚR, Izráel Istene: Átkozott az az ember, aki nem hallgat annak a szövetségnek az igéire, amelyet őseiteknek parancsoltam azon a napon, amikor kihoztam őket Egyiptomból, a vaskohóból, és ezt parancsoltam: Hallgassatok szavamra, és teljesítsétek mindazt, amit én parancsolok nektek! Akkor népem lesztek, én pedig Istenetek leszek.” (Jeremiás 11:1-4 – UFO)

 

Ha megállapodást kötök valakivel, könnyen arra koncentrálok, hogy a másik félnek milyen kötelezettsége keletkezik, én pedig mit nyerhetek vele. Ez a hozzáállás azonban torzítja a saját felelősségvállalást. Ahhoz, hogy végül megkapjam azt, ami engem illet, teljesítenem kell azt, amit kérnek tőlem.

Isten szövetsége bőséges áldást ígér nekem. És mit kér ehhez? Engedelmességet és hűséget.

Csatlakozz hozzám ezen a héten is! Emlékezzünk a szövetséget kötő Istenre, és engedelmeskedjünk Neki! Sokat nyerhetünk, ha megtesszük, amit kér tőlünk.

Veletek együtt az úton,
Bob Snyder/Győri József

Eredeti angol verzió: https://www.ihsglobal.org/founders-blog/view/1767/the-terms-of-my-agreement