A legjobb termőtalaj

A kórházban gyakran különleges kihívást jelentett egy-egy rezidens oktatása. Azt vettem észre, hogy a tudás és a jellem növekedését elősegítő termőtalaj két kulcsfontosságú összetevője az alázat és a taníthatóság.

  • Az alázatos ember ismeri önmagát: erősségeit és gyengeségeit. És még akkor is alázatos marad, ha éppen olyan területen van, ahol az erősségei domborodnak ki.
  • A tanítható ember úgy akar tanulni, hogy közben tiszteli tanítóját, mesterét. Emellett pedig saját korlátait is elismeri.

Valahányszor alázatos, tanítható diákra találtam, tudtam, hogy hatalmas fejlődésre van lehetőség.

Ugyanez vonatkozik a Jézussal való utamra is. Ha alázatos és tanítható szívvel keresem Őt, növekszem és átformálódom. Ha viszont nem vagyok alázatos és tanítható, nyugtalan a lelkem.

Jézus tudta ezt, amikor így tanított:

„Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívűés megnyugvást találtok lelketeknek.” (Máté 11:29 – UFO)

A Nagy Tanító, aki szelíd és alázatos, felajánlja nekünk igáját, hogy tanulhassunk Tőle.

Csatlakozz hozzám, keressük Őt, és ahogy tanulunk Tőle, megváltozunk és nyugalmat találunk lelkünknek!

Veletek együtt az úton,
Bob Snyder / Győri József