34. hét

Keresd először Isten királyságát

Ne aggódjatok, és ne kérdezzétek: »Mit fogunk enni, és mit fogunk inni?«, vagy: »Mibe öltözzünk?« Azok törtetnek szüntelen ilyen dolgok után, akik nem ismerik Istent. Mennyei Atyátok jól tudja, hogy mindezekre szükségetek van.

Isten Királyságával és azzal törődjetek, amit Isten igazságossága kíván — erre törekedjetek mindenek előtt! Isten pedig majd törődik azzal, amire szükségetek van. (Máté 6:31-33, EF)

Tehát, minden nap az a legfontosabb dolgunk, hogy az Istennel való személyes kapcsolatot keressük. A 33. versben található „először” szó a görögben „proton”, ami azt jelenti „sorrend, illetve fontosság alapján az első, szeretetünkben a legmagasabb helyet elfoglaló”. Isten azt akarja, hogy először az Ő királyságát keressük, és minden más csodálatosan a helyére kerül.

Nekünk nem azokat a dolgokat kell keresnünk, amiket az Istent nem ismerők. A „keres” szó a 32. versben a görög „epizeteo”, ami azt jelenti „teljes erőből keres, sok izzadsággal és stresszel”. Viszont a „keressétek először az ő országát és igazságát”– ban a „keres” szó a „zeteo”, ami annyit tesz, hogy „éhezi, vágyik rá, hogy imádja”. Ez egyszerűen egy mindennemű erőlködéstől, erőfeszítéstől mentes mély vágyakozásról szól.

De mi Isten királysága? A Róma 14:17 azt mondja, hogy „igazság, békesség, és a Szent Lélek által való öröm” (Károli). Isten királysága benned él, mivel a Szent Szellem benned él. Tehát Isten királysága – igazsága, békessége és öröme – benned van.

Keresd Jézust először. Tölts időt Vele, és hallgasd a szavait. Amikor ezt teszed, akkor Isten országát és az Ő igazságát keresed, és minden egyéb ráadásul meg fog adatni neked!

„…mert ímé az Isten országa ti bennetek van.” (Lukács 17:21)

Joseph Prince részlet
Magyar fordítás: ahitatok.hu