Regionális találkozó: Encs

Ezért szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, tudván, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban. /1Korinthus 15:58/

 

Kedves Testvérünk, Testvéreink!

 

A keresztény orvosok regionális találkozó sorozatának újabb állomása: ENCS, Zrínyi Ilona Általános Iskola, mely a Táncsics u. 4. szám alatt található.

  1. május 13.-án (szombaton) 10 órai kezdettel

a megjelölt helyszínen tartjuk az első félévi összejövetelünket. Szeretettel hívjuk, várjuk testvéreinket. Várunk mindenkit, akik az egészségügyben dolgoznak, de mindenki mást is, aki fontosnak tartja a keresztény szellemben való gyógyítást, vagy csak érdekli, hogyan segítheti a testi bajok orvoslását a lélek üdve. Hálát adunk Istennek, hogy már 15 éve annak, hogy ezek az alkalmak létre jöhetnek. Hívunk, várunk mindenkit a környékről, de távolabbról is, mindenkit, akit a Lélek indít. A program:

  1. Rövid áhítat: Bojtor István református lelkipásztor.
  2. Dr. Molnár Róbert: A munkánk nem hiábavaló.
  3. Dr. Kovács Éva bizonyságtétele.
  4. Lenke Anita: Rendíthetetlenül szolgálni az Úrban.
  5. Dr. Kovács Teodóra bizonyságtétele.
  6. Zárszó, imádság: Dr. Bodnár Ákos.

Ezt követi kötetlen beszélgetés szerény vendéglátással. Rövid visszajelzést kérnénk a részvételi szándékról. Köszönjük!

Isten áldását kérjük a találkozás reményében.

                                               Dr. Basista Erika (06-70-3346476)
                                               Dr. Korondi Klára (06-20-5954687)
                                               Szerencs 3900 Szűk u. 2/A